Nieuwbouw woonhuis Rosmalensedijk Gewande

Lokatie
De bestaande bebouwing op deze lokatie verkeerde in dermate slechte bouwkundige staat dat vervangende nieuwbouw het meest voor de hand ligt. 
Het betrof hier een bestaande woning met een inhoud van ongeveer 475 m3 opgericht rond 1900 op een perceel van 920 m2 in het buitengebied van ‘s-Hertogenbosch in de nabijheid van het Hertogsgemaal aan de uitmonding van de Hertogswetering in Gewande.

Het Programma
Uitdrukkelijke wens is dat de nieuw te bouwen woning duurzaam wordt gebouwd met als resultaat een laag energieverbruik en minimale onderhoudskosten. Gedacht wordt aan warmteterugwinning, lage temperatuur-verwarming, zonnepanelen en zuivering van het huishoudwater middels een helofytenfilter.
Het programma is qua omvang vergelijkbaar met dat van een gemiddelde gezinswoning met op de begane grond extra ruimte voor de uitoefening van een aan huis gebonden beroep.

Het ontwerp
Uitgangspunt is een langwerpig blok van 1 bouwlaag opgericht in de noordelijke perceelgrens van het terrein waarin hoofdzakelijk secundaire gebruiksfuncties zijn ondergebracht. De zijgevel van dit langwerpig blok is naar voren toe doorgezet en vormt samen met een pergola de entree naar de woning.
De hoofdbouw is verdraaid aangebracht tov. dit langwerpig blok. Enerzijds is dit gedaan tbv. een optimale oriëntatie op de zon anderzijds ontstaat agv. deze verdraaiing de gewenste extra ruimte op de begane grond.
Op de verdieping is de noordzijde uitgebouwd tov. de zuidzijde om zodoende te kunnen profiteren van de zonnewarmte. Door dit bouwdeel af te werken met één bekledingsmateriaal ontstaat het beeld van omhulling of capuchon.
Bedoeling is om de woning uit te voeren in houtskeletbouw in combinatie met een bakstenen buitenblad. De bekleding van het uitgebouwde deel aan de noordzijde is uit aluminium golfplaat. Het lessenaarsdak aan de zuidzijde wordt voorzien van geïntegreerde zonnepanelen, aan de de noordzijde wordt het lessenaarsdak afgewerkt als groendak.