Design

Verbouwing woonhuis Wilhelminastraat Rosmalen

De oorspronkelijke bebouwing van de Wilhelminastraat heeft zich in eerste instantie ontwikkeld op de toen aanwezige dijken. Het hoogteverschil is bij de bebouwing aan de noordzijde van de Wilhelminastraat nog steeds herkenbaar in de verdiept gelegen achtertuinen.
Het verdiept gelegen achtererf is uitgangspunt geweest bij het ontwerp voor de uitbreiding van deze woning. Aan de achterzijde is een overdekt ‘podium’ aangebouwd waarop de nieuwe uitbreiding is geplaatst. De uitbreiding biedt ruimte aan berging, keuken en woonkamer en is vormgegeven in een moderne hedendaagse stijl en vorm een sterk contrast de oorspronkelijk stijl van de hoofdbebouwing,
waardoor zowel het bestaande als ook het nieuwe in waarde wordt gelaten.