Design

Verbouwing woonhuis Zuidoosterlaan Vught


De oorspronkelijke woning stamt uit de jaren 30 en kenmerkt de typische baksteenarchitectuur van die periode. Door de jaren heen zijn er aanpassingen en uitbreidingen aan de woning uitgevoerd waarbij getracht is deze stijl te kopiëren. Het resultaat is geen nieuw evenwichtig, coherent geheel maar een vervlakking van de oorspronkelijk stijl.
Het ontwerp  bestaat uit een uitbreiding aan de achterzijde van de woning met de functie tuinkamer en keuken. Deze uitbreiding is vormgegeven in een moderne hedendaagse stijl en vorm een sterk contrast
de oorspronkelijk stijl van de hoofdbebouwing. Het eindresultaat is een harmonieus evenwicht herkenbaar enerzijds op basis van de specifieke kwaliteit van het bestaande en anderzijds de eigentijdse schoonheid van het nieuwe.